Dělení tyčového materiálu

Dělení tyčového materiálu do požadovaných rozměrů a žádaného množství. Garantujeme vám jak kvalitu řezu, tak i rychlost zpracování zakázky. K přípravě zakázek využíváme veškeré dotupné technologie:

Profilové nůžky

Slouží pro dělení ploché, pásové oceli a úhelníků menších a středních rozměrů. Střihy mohou být pouze kolmé, při dělení pod úhlem se využívá pásová pila. Tolerance dělení na profilových nůžkách, tolerance kolmosti a mezní úchylky úhlových rozměrů se řídí dle příslušných norem.

Pásová pila

Pomocí pásové pily dělíme jak tyčový mat., tak i velkorozměrné materiály. Předností této technologie je vysoká přesnot a kvalita. Materiál dále není nutné dále upravovat. Tolerance dělení na pásové pile, tolerance kolmosti a mezní úchylky úhlových rozměrů se řídí dle příslušných norem.

Ohýbání betonářské výztuže v armovně

Ohýbání betonářské výztuže a sítí patří bezesporu mezi základní pilíře námi poskytovaných služeb. Rostoucí poptávka a požadavky zákazníků vedly k podstatnému rozšíření technického vybavení armovny. Zvýšil se tím počet zpracovávaných zakázek bez rozdílu a velikosti a podstatně se zkrátila doba výroby. Nabízíme rychlé, přesné a kvalitní zpracování zakázky, oštítkování jednotlivých pozic pro snadnou orientaci. Dále také zkompletování zakázky s dalšími druhy hutních materiálů a možnost výběru ze široké nabídky doplňkového sortimentu.

Řezání, pálení a vypalování laserem

Jedná se o nejkvalitnější způsob dělení plechu, technologie je vhodná pro výrobu složitých tvarových plochých výrobků, možnost výroby velmi přesných dílů s řeznými hranami bez okují, oxidů a bez poškrábání povrchu materiálu

Zámečnické práce

Ze zámečnických prací nabízíme dělení, ohýbání, vrtání otvorů, svařování nebo provedení základního nátěru.

Žárové zinkování

v rámci rozšíření zámečnických služeb pro Vás zařídíme protikorozní úpravu u nás zakoupeného, popřípadě zámečnicky upraveného materiálu (svaření, ohybu u plechů apod.)© 2009 Kondor s.r.o., Všechna práva vyhrazena. | tel./fax: +420 257 888 888